Veilgheidscommissie

Veiligheidscommissaris: Gjalt van der Veen


De veiligheidscommissie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de zeilers op zee en begeleidt de wedstrijden met de motorboot (de Jumbo of de Avon). Bij aanvang van elk nieuw seizoen dienen de boten en surfplanken te worden gekeurd. Hiervoor dient een keuringsformulier te worden ingevuld. Ook moet men in het bezit zijn van een geldige bootverzekering (denk om de zeedekking!). De veiligheidseisen zijn er niet voor niets. Diverse stormen hebben dit bewezen. Volg dus altijd de aanwijzingen van de veiligheidscommissie op!


Keuringseisen Vaartuigen
Voor het verkrijgen van een keuringssticker voor een vaartuig dient men:


a. Contributie en liggeld te hebben voldaan;

b. Een verzekering voor het vaartuig hebben;

Een kopie van de polis en nota van de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid van het vaartuig en het betalingsbewijs daarvan moeten aan het keuringsformulier toegevoegd worden. Voor vaartuigen die onder een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn (zeiloppervlak gemaximeerd in polis) dient de persoonlijke aansprakelijkheidspolis en het betalingsbewijs daarvan te worden bijgevoegd, waarbij uit de polisvoorwaarden ondubbelzinnig moet blijken dat de aansprakelijkheid is gedekt voor het betreffende vaartuig (i.v.m. maximum zeiloppervlak en beperkt dekkingsgebied).

c. Zorg te dragen dat een zeilboot voldoet aan de hieronder vermelde eisen:
    1. constructie geschikt voor het afvaren van, en landen op, de kust;
    2. onzinkbaar en heroprichtbaar, waartoe zonodig een drijflichaam in de mast aanwezig moet zijn;
    3. oprichtlijn van voldoende lengte;
    4. op de aangewezen plaats vastgelegd aan tenminste twee grondankers (op de stelling) of vier 

        grondankers (trailer);
    5. zonder gebreken aan het vaartuig, onderdelen en inventaris;
    6. éénmansboten: één peddel; tweemansboten: twee peddels;
    7. sleeplijn van tenminste tien meter;
    8. een goedgekeurd reddingvest per opvarende;
    9. een scheepstoeter en/of fluit, een kompas en een mes;
   10. een vuurpijl of rooksignaal per persoon (op de man gedragen);
   11. het lidnummer voorafgegaan door de letters SCH op een zichtbare plaats op de romp, voor- of

         achterbeam;
   12. alle inventaris voorzien van het onder 11 bedoelde SCH-kenteken;
   13. alle inventaris zeevast te zetten, opdat verlies wordt voorkomen;
   14. keuringssticker op zichtbare plaats op de romp, voorbeam of achterbeam;


d. Zorg te dragen dat een zeilplank/kiteboard of ander vaartuig voldoet aan de volgende eisen:
    1. Constructie geschikt voor het afvaren van, en landen op, de kust;
    2. onzinkbaar en heroprichtbaar;
    3. oprichtlijn van voldoende lengte;
    4. zonder gebreken aan het vaartuig, onderdelen en inventaris;
    5. een goedgekeurd reddingvest per opvarende;
    6. een scheepstoeter en/of fluit, kompas en mes;
    7. een vuurpijl of rooksignaal per persoon (op de man gedragen);
    8. alle inventaris voorzien van het lidnummer;
    9. alle inventaris zeevast te zetten, opdat verlies wordt voorkomen;
   10. keuringssticker op de stelling (bij ligplaats);
   11. het dragen van een helm wordt sterk aanbevolen;

   12. op aanwijzing van het bestuur een teken van herkenbaarheid (b.v. vest of wimpel) te dragen.