Stormen

STORM 1990

door Rob de Rooij

In de winter van 1990 teisterde een storm onze Roef. In de bijna 20 jaar dat hij een markant punt vormt op het Noorderstrand, was dit een van de hevigste stormen.
Wederom werd bevestigd dat het ontwerp van Friso de longh perfectis. De Roef heeft zijn plaats tussen de elementen veroverd.

 

Friso ligt al lang niet meer wakker. En ook deze keer liep onze Roef geen schade op. Voor de fundering van onze onderbouw, die indertijd door Jan van Stekelenburg op vernuftige wijze van oude stortkokers tegen minimale kosten was gemaakt, was het natuurgeweld teveel. Na de storm stonden ze danig uit het lood en ook de stalen I-binten, eens de dakspanten van het voormalige Palace Hotel, waren onherstelbaar beschadigd.


Zonder een fundering zou onze zomeraccommodatie niet meer kunnen worden opgebouwd. Op een speciale ledenvergadering werd besloten een nieuwe fundering voor de onderbouw te maken. Nu bleek dat al die zuinige penningmeesters van de afgelopen 25 jaar gelijk hadden steeds een flink bedrag te reserveren voor calamiteiten. Het geld was er, het werk kon dus gelijk beginnen.


Bij de uitvoering van de werkzaamheden bleken de kosten mee te vallen, dankzij de belangeloze inzet van vele leden. Ad hoe wordt besloten een fundering te maken voor een derde A-frame, vooruitlopend op een positief besluit van de ledenvergadering voor uitbreiding van de Roef. De extra kosten waren gering nu de HABO met hun materiaal op strand waren.


Het bestuur heeft samen met een aantal leden een slim planbedacht om de zomeraccommodatie en het terras uit te breiden,en tevens het bestaande gebouw geheel te restaureren. In twee vergaderingen in een uitvoerig overleg met de leden werd een fiat voor de plannen verkregen.


Het driemanschap: Ger de Laaf, Peter Rappard en Gerard Kauffman, zal de voorbereiding en coordinatie van alle bouw- en reparatieklussen voor haar rekening nemen. Ook de leden krijgen ruimschoots de kans om hun talenten te gebruiken. In de eerste maanden van ons 25-jarig bestaan zal de fraaie Madurodam-
maquette van Gerard werkelijkheid worden. Na het werk zal een mooie blankhouten Roef (de leden stemden in met een schilderverbod) voor vele jaren het Noorderstrand sieren.
Tijdens het zomerfeest hopen wij trots een receptie te geven en onze gasten op het nieuwe ruime terras met buitenbar te ontvangen. De meeste verenigingen bereiden de festiviteiten voor het jubileum minder grondig voor.