De nieuwe voorzitter

Willem Offerhaus heeft de voorzittershamer overgenomen.

Het is altijd weer een wonder hoe na een koude en natte winter de Roef en met name de onderbouw weer als een zwitsers uurwerk in elkaar past. De opbouw was dit jaar een mooi staaltje van clubgevoel. Niet de ingedeelde 20 man kwamen met de bittere kou opdagen maar liefst 30 leden verschenen om ondanks de ijskoude oostenwind het seizoen een saamhorige start te geven. Vele handen maken licht werk moeten jullie hebben gedacht. En zo was het, rond de lunch stond de onderbouw. Ook zondag was de opkomst voor de laatste klusjes groter dan verwacht. Zo begon het seizoen 2018 eensgezind na het tumulteuze einde van seizoen 2017.

Met de ALV van 24 maart jl. hebben hebben we afscheid genomen van een aantal bestuursleden en leden die zich de afgelopen jaren enorm hebben ingezet voor het reilen en zeilen van de KZVS met als hoogtepunt het verplaatsen van de Roef. Zelf vond ik het sportieve  hoogtepunt van het afgelopen jaar dat we met 17 cats op Texel aan de start verschenen! Ik zelf wat onfortuinlijk maar dat mocht de bbq-pret na het Rondje niet drukken. We organiseren op 14 april een borrel om iedereen te bedanken voor hun inzet. Hoop dat de Roef vol komt. Met het vertrek van een aantal bestuursleden is er ook weer een nieuw bestuur vol energie aan de slag gegaan. De nieuwe sup-parking in de onderbouw en de filmavond in de Roef op 28 april beloven veel goeds! De eerste boten liggen al weer in de paardenboxen. We kunnen de branding in!

Ik wens iedereen een mooi en veilig  zeil, kite en sup seizoen.

Willem

Voorzitter


Clubnieuws overzicht