Aankoop nieuwe reddingsboot is een feit

In de ALV kreeg de veiligheidscommissie de handen op elkaar voor de vervanging van de huidige RIB. 

Na intensief overleg met de werkgroep ‘aanschaf Ribcraft’ bestaande uit Meint, Gjalt, Sascha, Mark, Vincent G., Albert en Rob, hebben ze uiteindelijk een definitief keuze gemaakt in de uitvoering. 

Het Dagelijks Bestuur is akkoord en de opdracht is nu officieel gegund. In de tussentijd is de Oude Avon ook verkocht. 

Het uitgangspunt was:

- Een lichtere boot die makkelijker te lanceren is

- Een krachtigere motor.

Clubnieuws overzicht