Wedstrijden - Hoe werkt dat?

Vanaf 6 juni mogen we weer clubwedstrijden organiseren. Hierbij doen ervaren en minder ervaren zeilers mee. Een mooie gelegenheid om met veel leden aan de start te verschijnen.

De start is om 13.00 uur en om 12.00 uur is er een briefing over de baan. .

De competitie wordt op zondagen gezeild, waarbij het totaal aan resultaten minus aftrekmogelijkheden voor afwezigheid of slechte prestaties tot een winnaar leidt. Iedere boot vaart met een eigen handicap, waardoor we kleine en grote boten tegen elkaar kunnen laten varen. 

Wij een document toegevoegd waarin we uitleggen wat de spelregels zijn. 

Tot zondag    

Voor de minder ervaren wedstijdzeilers dacht ik naar aanleiding van onlangs genoten cursus wedstrijdofficial2 een klein stukje te schrijven ivm met de start.

In de ideale wereld zou het natuurlijk het beste zijn om gewoon achter de boot van de commissaris aan te varen. Die doet tenslotte alles goed.

Toch maar een klein stukje voor degenen die hier anders over denken, daarnaast (of zie het regelboekje 2021-2024):

Normaal staat het aantal ingeschreven deelnemers op de lijst op de roef. De baan staat getekend op het bord en uitleg is tijdens de briefing gegeven. Het aantal baantjes word op de startboot d.m.v. bordjes aangegeven.

De startlijn is de lijn tussen de vlag op de startboot en de oranje boei.

 

vlag_1_1.png

 

de wedstrijdleider toont aanvankelijk de uitstelvlag (de rattestaart) op de startboot en een minuut na het strijken van de rattenstaart, met geluidssignaal  gaat de gele vlag omhoog waarmee het 5 minutensein een feit is en daadwerkelijk na precies 5 minuten word er gestart. Na nog een minuut staat de 4 minuten vlag. Deze vlag geeft in principe aan welke regels er van toepassing zijn nadat deze vlag 1 minuut voor de start gestreken wordt.

 

vlag_2_1.png

Regel 29.1 is van toepassing:Indien enig deel van de romp, bemanning of uitrusting zich aan de baanzijde van de startlijn of het verlengde daarvan bevindt binnen de laatste minuut voor de start

dan: moet hij geheel naar de startzijde van de startlijn zeilen voordat hij start.

vlag_3_1.png

Regel 30.1 is van toepassing: Indien enig deel van de romp, bemanning of uitrusting zich aan de baanzijde van de startlijn of de verlengden daarvan bevindt binnen de laatste minuut voor de start

dan: moet hij buitenom één van de uiteinden van de startlijn naar de startzijde zeilen.

 vlag_4_1.png

Regel 30.2 is van toepassing: Indien enig deel van de romp, bemanning of uitrusting zich binnen de driehoek,gevormd door de uiteinden van de startlijn en het eerste merkteken bevindt, binnen

de laatste minuut voor de start dan: krijgt de betreffende boot een 20% scoringsstraf.

 

Regel 30.3 is van toepassing:Indien enig deel van de romp, bemanning of uitrusting zich binnen de driehoek gevormd door de uiteinde van de startlijn en het eerste merkteken bevindt, binnen de laatste minuut voor de start dan: moet hij worden uitgesloten. Alleen als de start wordt uitgesteld of afgebroken voor het startschot mag de betreffende boot weer mee doen.

 

Wanneer alle deelnemers op het moment van het startschot achter de lijn zijn en hebben voldaan aan de gehanteerde 1 minuut procedure (en zich dus bijvoorbeeld bij de I vlag niet

voor de lijn of haar verlengden bevonden tijdens die 1 minuut), is de start goed

Normaal gebruiken we de P vlag en dat betekend dat als bijvoorbeeld de commissaris bij het startsein achter de startlijn is dan kan hij normaal starten. Maar boot B ligt half over de startlijn heen 10 seconden voor de start maar hij laat zich vallen achter de lijn zonder iemand anders te hinderen en bevind zich volledig achter de startlijn tijdens het startsein dan is ook boot B goed gestart. Maar bijv boot C is op het startsein met zijn spiboom al over de startlijn dan gaat de individuele vlag omhoog en moet boot B Opnieuw  starten door zich achter de startlijn te laten vallen of om het merkteken heen te varen om op die manier opnieuw aan de startzijde van de baan te komen.logisch.

Word echter vlag I als 4 miutensein gebruikt dan hadden boot A en boot B Allebei via het merkteken weer naar de startzijde van de baan te varen alvorens te starten.

Indien er erg slecht gestart word kan de wedstrijdleider beslissen om de zwarte vlag als 4 minuten Sein te gebruiken waardoor  in dit geval boot A en boot B Gediskwalificeerd zijn omdat ze zich binnen 1 minuut voor de start aan de baanzijde bevonden.

Individueel:

vlag_5_1.png

De ”X” vlag moet na 4 minuten weer zonder geluidssignaal worden gestreken of direct nadat

de laatste valse starter zich achter de startlijn bevindt. Bij overtreding met de “Zwarte vlag”

als 1 minuut procedure, hoeft trouwens geen “X” vlag te worden gezet.

Algemeen:

vlag_6_1.png

De wedstrijd kan ook nog worden afgebroken dmv onderstaande vlaggen:

vlag_7_1.png

Om aan de zeilers kenbaar te maken dat de baan is verlegd, doen we het volgende; We tonen

vanuit een rubberboot die ongeveer 15 meter van de boei (maar buiten de baan) ligt de C vlag,

en geven herhaalde fluitsignalen.

 

 

vlag_8_1.png

Wanneer tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld de wind erg afneemt, kunnen we om te

voorkomen dat de wedstrijd te lang gaat duren, de baan inkorten. We maken als het ware

een vervroegde finishlijn tussen een boei en de ”S vlag”. (zie verder hoofdstuk ”De Finish”).

We geven dat twee geluidssignalen. 

vlag_9_1.png

 

Maar normaal gesproken is de finish tussen de roef en de finisboei.

Downloads:

Clubnieuws Overzicht