Ontwikkelingen corona regels en Protocol Bar opening

De bar mag weer onder voorwaarden open en de onderbouw is geheel beschikbaar voor omkleden en douchen met 1,5 meter afstand. Maak vooral genruik van de buitenbar, de nieuwe bar tijdens corona😀

Onder de nieuwe regels gelden voor de bovenbouw dezelfde regels als voor restaurants:

• Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).

• Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.

Omdat de bar nog niet geheel af is en om de regels eenvoudiger te kunnen naleven hebben we ervoor gekozen, bij mooi weer, een “buiten bar” te organiseren met drank en een beperkte kaart. Zo kan iedereen om de Roef op het strand vertoeven, waar we niet aan de horecaregels zijn gebonden. Natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De uitgifte bij de buitenbar geschiedt vanuit de deur bij het drankhok.

Bij slecht weer en een beperkt aantal bezoekers kan men aan tafel in de Roef zitten volgens de horecaregels.

Voor de onderbouw geldt alleen nog de 1,5 meter afstand houden beperking, m.u.v. huishoudens. Douchen kan weer zodra het warme water is aangesloten.

 klik door voor protocol in tekens

corona_regels_bar_en_terras_1_2.jpg

Downloads:

Clubnieuws Overzicht