Uitslagen KZVS Clubkampioenschap 2012

wedstrijd 1 : zondag 6 mei 2012
wedstrijd 2 : zondag 13 mei 2012
wedstrijd 3 : zondag 20 mei (long distance race Wassenaar)
wedstrijd 4,5 : zondag 3 juni 2012 (haaglanden trofee)
wedstrijd 6,7 : zondag 15 Juli 2012 (Ernst Toorens Trofee)
wedstrijd 8 : zondag 8 juli 2012
wedstrijd 9, 10 : zondag 22 juli 2012
wedstrijd 11 : zondag 5 augustus 2012
wedstrijd 12,13 : zondag 10 juni 2012
wedstrijd 14 : zondag 12 augustus 2012 (long distance race Wassenaar)
wedstrijd 15,16 : zaterdag 17 augustus 2012 (Willem Bouman Trofee)
wedstrijd 17,18,19 : zondag 18 augustus 2012 (Willem Bouman Trofee)
wedstrijd 20,21 : zondag 2 sept 2012 (haaglanden trofee)
wedstrijd 22,23 : zondag 9 sept 2012
wedstrijd 24 : zondag 16 sept 2012
wedstrijd 25,26 : zaterdag 22 sept 2012 (slotweekend)
wedstrijd 27,28 : zondag 23 sept 2012 (slotweekend)
Uitslag KZVS Texel Rating

 
Punten houden rekening met 9  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
        27 28                      
1 NED 13 Patrick vd Vorst, Laurens la Pourtre 13455 (dnc) 1 (dnc) 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1
        1 (dnc) (dnc) 1 3 2 2 1 5 1 (dnc) (dnc) (dnc)
        (dnc) (dnc)                      
2 NED 1076 Ton Rombouts, Joris Oudenhuijzen 7187 1 2 3 2 2 (dnc) (dnc) 2 (dnc) (dnc) (dnc) (dns) 2
        (dnc) 1 1 2 1 1 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
3 NED 59 Hazenberg, Hazenberg 5984 (dnf) (3) (5) 4 4 4 2 3 (3) (3) 3 (dnc) (dnc)
        5 5 4 5 5 4 (dns) (dnc) 7 5 3 2 1
        3 4                      
4 NED 2335 Erik vd Linde, Willemijn vd Linde 5649 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 3 (dnc) (dnc) (dnc) 4 (dnc) dnc
        2 dnc dnc 3 4 3 3 5 3 dnc dnc dnc dnc
        1 3                      
5 NED 1409 Nicolien, Otto 4853 4 (dnc) 4 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnf 2 3 dnc dnc dnc dnc 3 dsq 2 1 1 dnf
        6 2                      
6 NED 353 Barba Pappa 1, Barba Pappa 2 3749 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 1 dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 2 3
        dnc 3 2 6 dnc dnc dnf dnc 2 dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
7 NED 363 Ralph van Beynum, Wim Gideonse 3565 (dnc) (dnc) 1 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnf dnc dnc 4 2 dnc dns dnc 1 dnf 2 dnc dnc
        dnc dnc                      
8 NED 31 Remko de Haan, Floor Driessen 3459 3 (dnc) 2 3 3 (dnc) (dnc) (dnc) 2 2 (dnc) (dnc) (dnc)
        (dnc) 4 5 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        5 1                      
9 NED 1536 Bart vd Holst, Joppe Neijens 2539 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dsq) (dnc) dnc dnf dnc dnc
        4 dnc dnc dnc dnc dnc 5 4 4 3 dnc dnc dnc
        4 dnf                      
10 NED 537 Rob Hoogstra, Carl Gutjahr 1749 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 6 dnc dnc
        dnc dnc dnc 7 6 dnc 4 6 6 4 dnf dnc dnc
        dnc dnc                      
11 NED 1500 Cyril, Sven 1591 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc 1 2 dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
12 NED 666 Six, Six 1105 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        3 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        2 dnc                      
13 NL 75 Cor Goosen 946 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 1 dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
14 NED 1537 Kalsbeek, Hooning 875 (dnc) (dnc) (dnc) 5 5 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc 6 6 dnc dnc dnc 6 7 dnf dnf dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
15 NED 19 Carstens 700 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 4 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
16 NED 75 Mike v Lochem, bemanning 600 2 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
17 NED 3035 Bart, Maurits 503 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 3 2
        dnc dnc                      
18 NED 2924 N Koot, ... 457 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 7 5 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dns dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
19 NED 826 Mathijs, Nick 320 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 8 6 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
20 NED 108037 Eisenburger, Eisenburger 277 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
21 NED 107679 Marleen, Dorien 247 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 5 dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
22 NED 181 onbekend, onbekend 226 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 6 dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
23 NED 133 Pieter/Marc Hazenberg, .. 202 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 3 4
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
24 NED 12345 Ronge, Koole 101 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 4 dnc
        dnc dnc                      
25 NED 81096 bart, Sanne 101 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc
        dnc dnc                      
25 NED 1349 Bob 101 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
25 NED 1518 Blank / Dehmatel 101 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
25 NED 102111 Max, Alex 101 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.076
Copyright 1986 - 2012, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl