Uitslagen KZVS Clubkampioenschap 2008

wedstrijd 1 + 2 : zondag 27 april 2008
wedstrijd 3 + 4 : zondag 4 mei 2008
wedstrijd 5 + 6 : zondag 18 mei 2008
wedstrijd 7 + 8 : zondag 25 mei 2008
wedstrijd 9 + 10 : zondag 1 juni 2008
wedstrijd 11 : zondag 8 juni 2008
wedstrijd 12 + 13 : zondag 15 juni 2008
wedstrijd 14 : zondag 29 juni 2008
wedstrijd 15, 16 +17 : Ernst Toorens Trofee, zondag 6 Juli 2008
wedstrijd 18 + 19 : zondag 13 juli 2008
wedstrijd 20 + 21 : zondag 27 juli 2008
wedstrijd 22 + 23 : zondag 17 augustus 2008
wedstrijd 24 + 25 : zondag 24 augustus 2008
wedstrijd 26 : zondag 31 augustus 2008
wedstrijd 27 + 28 : zondag 3 augustus 2008
wedstrijd 29 : zondag 7 september 2008
wedstrijd 30 + 31 : zondag 14 september 2008
wedstrijd 32 + 33 : zaterdag 20 september 2008
wedstrijd 34 + 35 : zondag 21 september 2008
Uitslag KZVS Texel Rating

 
Punten houden rekening met 11  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
        27 28 29 30 31 32 33 34 35        
1 NED 1847 Patrick vd Vorst, Laurens la Pourtre 19358 3 3 1 3 3 (2) (7) 2 1 (4) (3) 1 1
        1 3 (4) 1 3 1 (5) (6) (5) 1 2 1 (4)
        1 1 1 2 2 (dnc) (dnc) 1 2        
2 NED 353 Barba Pappa 1, Barba Pappa 2 16233 (6) 5 (dnf) 1 (5) (dnc) 2 3 3 1 1 (dns) 3
        (dns) 2 2 2 1 3 1 4 1 4 3 (dsq) 2
        (dnc) (dnc) (dnc) 5 3 (dnf) 2 5 5        
3 NED 513 Cyril Calis, Sven de Laaf 14215 1 1 4 2 1 1 1 1 (dnc) (dnc) 6 2 2
        (dnc) dnf dnf (dnc) (dnc) (dnc) 2 3 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
        2 dnf dnc 4 1 dnf 6 4 1        
4 NED 75 Hazenberg, Hazenberg 12446 2 7 2 6 (dnc) (dnc) 4 (dnf) 2 6 2 (dns) (dnc)
        (dnc) (dnf) 3 3 2 7 6 2 3 5 4 2 1
        (dnc) (dnc) (dnf) 7 (dnf) dnf 1 2 7        
5 NED 101 Ton Rombouts, Joris Oudenhuijzen 6572 dnf 4 3 8 4 (dnc) (dnc) (dnc) 4 2 (dnc) (dnc) (dnc)
        (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 4 3 1 2 2 dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc 6 dnc dnc dnc dnc        
6 NED 499 Frank Cuperus, Rene Buitenhek 6120 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 5 (dnc) (dnc) 5 4 5
        dnf (dnc) (dnc) (dnc) 6 5 dnc dnc 4 3 6 3 6
        dnc dnc 3 6 5 dnf 3 11 dnf        
7 NED 1125 Willemse, Willemse 5878 3 2 5 4 dnf (dnc) 5 4 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
        (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc 1 dns 7
        dnc dnc dnf 1 4 dnc dnc dnc dnc        
8 NED 2335 Erik vd Linde, Willemijn vd Linde 5190 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 2 (dnc) 3 6 (dsq) 3 (dnc) (dnc) (dnc)
        (dnc) (dnc) dnc dnc 4 6 dnc dnc dnc dnc dnf dnf 3
        dnc dnc dnc 8 7 dnc dnc 6 4        
9 NED 363 Ralph van Beynum, Wim Gideonse 4790 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 (dnc) (dnc) (dnc) dnf 8 4 (dnc) (dnc)
        (dnc) dnf dnf (dnc) 5 2 7 8 dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc 3 dnc dnc dnc 3 3        
10 NED 1536 Bart vd Holst, Thijmen Moerland 4429 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnf 5 (dnc) (dnc) (dnc)
        dns 1 1 4 dnc dns dnc dnc dnc dnc 5 dnc dnf
        dnc dnc 2 dnc dnc dnc dnc 9 6        
11 NED 1058 Huib Cuperus, Bart Cuperus 2417 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 9 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 6
        dnf (dnc) dnc dns dnc dnc 4 5 dnc dnc dnf dnf dnc
        dnf dnc dnc dnc 8 dnc dnc 14 10        
12 NED 19 Carstens 2328 5 8 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 8 7 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
        2 (dnc) (dnc) dnc dnf dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        3 3 4 dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
13 NED 91 Jeff Dahl, Dahl 2048 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc 5
        dnc dnc dnc dnc dnc 1 dns 8 11        
14 NED 107157 Reinier, Martijn 1702 7 6 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 4
        3 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
15 NED 537 Kalsbeek, Hooning 1408 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        4 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnf 4 10 9        
16 NED 415 Rob Hoogstra, Carl Gutjahr 1377 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnf 7 7 dnf (dnc)
        (dnc) (dnc) 5 dnc 7 8 dnc dnc dnf dnc dnc dnc dns
        dnc dnc dnc 9 dnc dnc dnc dnc dnc        
17 NED 569 W Offerhaus, Offerhaus 1331 8 9 (dnc) (dnc) 7 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dns) (dnc)
        (dnc) dnc dnc dnc 8 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dns
        dnc dnc dnc 10 dnf dnc dnc 13 8        
18 NL 75 Cor Goosen 1140 (dnc) (dnc) (dnc) 5 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dns) dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc 10 9 dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnf 7 12 dnf        
19 NED 1032 J.Zaalberg, X. van Duiven 808 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 7
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 7 dnc        
20 NED 345 Jongma, Jongma 761 (dnc) (dnc) dnf 7 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc 8 10 dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dns dnf dnc dnc dsq dnf        
21 NED 77 Hamminga, Hamminga 503 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc dnc
        dnc 2 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
22 NED 83 Marc Hazenberg 499 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 7 dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnf 8 dnc dnc        
23 NED 30023 Tycho Six, .. 457 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 (dnc) (dnc) (dns) dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc        
24 NED 356 Eric Jansen, Sytse-Jan 403 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc 9 7 dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
25 NED 3644 JH Levenbach, Louise 344 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc 4 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
26 NL 23 Berkheij, Algra 336 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 6 6 dnc dnc dns
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dsq        
27 NED 133 Bondy van Akkeren, .. 305 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc 5 dnc dnc        
28 NED 835 Joep, Paul 101 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
29 NED 108037 Eisenburger, Eisenburger 101 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
30 NED 2097 de Wolff, de Wolff 101 (dnc) (dnc) dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
31 NED 710 Strassburger, Strassburger 0 (dnc) (dnc) (dns) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc        
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl