Uitslagen KZVS Clubkampioenschap 2009

wedstrijd 1 : zondag 3 mei 2009
wedstrijd 2 + 3 : zondag 10 mei 2009
wedstrijd 4 + 5 : zondag 24 mei 2009
wedstrijd 6 : zondag 7 juni 2009
wedstrijd 7 + 8 : zondag 14 juni 2009
wedstrijd 9 + 10 : zondag 21 juni 2009
wedstrijd 11 + 12 : zondag 5 juli 2009
wedstrijd 13 + 14 : zondag 26 juli 2009
wedstrijd 15 + 16 : zondag 2 aug 2009
wedstrijd 17,18 + 19 : zondag 9 aug 2009
wedstrijd 20,21 + 22 : zondag 23 aug 2009
wedstrijd 23 + 24 : zondag 6 sept 2009,Willem Bouman Trofee
wedstrijd 25 + 26 : zaterdag 19 sept 2009,Ernst Toorens Trofee + Slotweekend
wedstrijd 27 + 28 : zondag 20 sept 2009,Ernst Toorens Trofee + Slotweekend
Uitslag KZVS Texel Rating

 
Punten houden rekening met 9  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
        27 28                      
1 NED 1847 Patrick vd Vorst, Laurens la Pourtre 15075 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 1 (dnc) (dnc) 2 1 (dnc)
        dnc 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 dnc dnc
        1 1                      
2 NED 353 Barba Pappa 1, Barba Pappa 2 11052 (dns) 4 1 2 2 4 1 4 3 1 3 4 5
        2 (dnc) (dnc) 2 5 (6) (dnf) 2 (4) (dns) (dnc) (dnf) 3
        8 8                      
3 NED 75 Hazenberg, Hazenberg 10959 3 2 7 4 4 2 (dnc) (dnc) 1 2 4 3 1
        (4) (dns) 3 3 (6) (7) 3 4 (3) 3 3 (dnf) 2
        6 (dnf)                      
4 NED 1076 Ton Rombouts, Joris Oudenhuijzen 9396 (dns) 6 (ocs) 1 dnf (dnc) 2 2 2 4 1 2 2
        1 4 (dns) (dns) 3 8 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 3 1
        dnc dnc                      
5 NED 2335 Erik vd Linde, Willemijn vd Linde 7362 (dnc) 3 2 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc 4 2 3 6 3 1 2 1 dnc dnc
        dnf 5                      
6 NED 2000 Frank Cuperus, Gjalt van der Veen 7027 2 7 8 3 5 3 5 6 (6) (dnf) 5 6 (dnc)
        (dnc) (dnc) (dnc) dnf 8 4 4 6 (dnc) 4 7 (dnc) (dnc)
        5 7                      
7 NED 363 Ralph van Beynum, Wim Gideonse 6807 1 1 5 (dnc) (dnc) 1 4 5 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
        (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 2 dns dns dnc dnc dnc dnc
        3 3                      
8 NED 19 Carstens 4967 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 7 (dnc) 3 4 3 (dnc) (dnc) (dnc)
        dnc dns dns 6 7 5 dnc dnc dnc 5 5 dnc dnc
        2 2                      
9 NED 31 Remko de Haan, Floor Driessen 4926 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 dnf (dnc) (dnc) (dnc) dnf 5 (dnc)
        dnc 2 2 5 4 2 dnc dnc dnc dnc dnc 2 4
        7 dnf                      
10 NED 1536 Bart vd Holst, Thijmen Moerland 4290 (dnc) 9 4 5 1 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnf
        5 3 (dsq) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        4 4                      
11 NED 245 de Smedt, van Ravesteyn 3392 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 3
        3 6 4 dnc dnc dnc dnc dnc dnc 7 4 dnf 5
        9 6                      
12 NL 75 Cor Goosen 2340 (dnc) (dnc) (dnc) 8 (dnc) dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 8 7 4
        (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnf dns dnc dnc dnc 1 dnf
        13 dnc                      
13 NED 569 W Offerhaus, Offerhaus 2140 (dnc) 10 6 6 dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 6 dnc dnc dnc
        11 10                      
14 NED 415 Rob Hoogstra, Carl Gutjahr 1624 (dnc) (dnc) (ocs) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 (dns) 7 dnc dnf
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 8 8 dnc dnc
        14 9                      
15 NL 23 Berkheij, Algra 1347 (dnc) 11 dnf (dnc) (dnc) 6 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 (dnc) (dnc)
        dnc dnc dns dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        12 dnf                      
16 NED 345 Jongma, Jongma 1284 (dnc) dnf 10 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc 5 5 dnc dnc dnc dnc dnc
        10 dnf                      
17 NED 1125 Willemse, Willemse 1082 (dnc) 8 3 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
18 NED 91 Jeff Dahl, Dahl 937 (dnc) 12 (dnc) 9 (dnc) (dnc) 7 8 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dns dnc 9 dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
19 NED 356 Eric Jansen, Sytse-Jan 809 (dnc) 5 9 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
20 NED 1032 J.Zaalberg, X. van Duiven 680 (dnc) (dnc) (dnc) 7 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf 6 dnc dnc
        dnc dnc                      
21 NED 537 Kalsbeek, Hooning 580 4 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnc 5 dnf dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnf dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
22 NED 3472 De Knatel, Haafkens 523 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 11 9 dnc dnc
        dnf dnf                      
23 NED 108037 Eisenburger, Eisenburger 469 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
24 NED 1912 Zuurmond, Neijens 385 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 7 (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
25 NED 1058 Huib Cuperus, Bart Cuperus 365 (dsq) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dns) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnf 11                      
26 NED 2924 N Koot, ... 316 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 10 dnf dnc dnc
        dnc dnc                      
27 NED 750 Ettema, Roelen 299 (dnc) (dnc) (dnc) 10 (dnc) 8 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
28 NED 328 Mathijs, Nick 289 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 9 8 dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
29 NED 811 Tobias, bemanning Tobias 168 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 6
        dnc dnc                      
30 NED 209 Olle, Rein/ Jet 142 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc 10 dnc dnc
        dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dnc dnc                      
31 NED 30023 Tycho Six, .. 101 (dnc) dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc
        dnc dnc dnc dns dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
        dns dnc                      
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl