Parkeerbeleid Zwarte Pad

Op 7 januari jongstleden hebben we jullie per mail geïnformeerd over het gewijzigd parkeerbeleid dat de gemeente Den Haag heeft doorgevoerd. Op deze mail hebben wij enkele vragen ontvangen en ook enkele mails met het aanbod om te helpen (waarvoor dank, we weten jullie te vinden). 

Inmiddels is het nieuwe parkeerbeleid op het Zwarte Pad effectief. Het Zwarte Pad is nu parkeerzone 2286 en voor het parkeren dient via een app of bij parkeerpaal betaald te worden. We hebben vernomen dat de eerste boetes al zijn uitgedeeld.  

De afgelopen weken hebben wij als bestuur op meerdere manieren naar de gemeente onze zorgen uitgesproken over de parkeertarieven voor de leden. Er is diverse keren geprobeerd  om in gesprek te komen met de verantwoordelijk wethouder. Daarnaast is er contact opgenomen met voormalig wethouder Kol en proberen we via ons archief te achterhalen of er nog bewijs te vinden is voor een 'recht van overpad'.

Afgelopen week sloot het bestuur aan bij een overleg tussen de gemeente en de strandtent eigenaren, die mede namens de KZVS een noodsignaal hebben afgegeven bij de gemeente. 

Concreet hebben we nog geen oplossing gevonden voor de situatie. We blijven ons hard maken voor een aparte regeling voor de leden. 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we jullie via website en per mail op de hoogte. 

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

 

Manja Costermans

Secretaris KZVS

Clubnieuws Overzicht