Veiligheid op de KZVS

De veiligheidscommissie ziet toe op veilig gedrag van de watersportende leden. Daarbij wordt het reglement van orde, onze veiligheidsregels en de keuringseisen van vaartuigen nauwgezet gevolgd. De KZVS heeft dienstdoende schippers wanneer de club geopend is. Onze schippers zijn ervaren en getraind in het ondersteunen van de zeilers en hun veiligheid. Jaarlijks worden alle boten gekeurd middels een vaststaand protocol. Dit protocol vereist allerlei veiligheidsmiddelen en een geldige bootverzekering. De schippers voeren deze keuring uit. De schippers zijn ook de bestuurders van onze RIB Rietje en de Trekker. Bij clubwedstrijden assisteren de schippers in de wedstrijdleiding. Schippers worden ondersteund in hun taak door opstappers en door aspirant-schippers.

 

Keuringseisen Vaartuigen

 

Voor het verkrijgen van een keuringssticker voor een vaartuig dient men:

a. Contributie en liggeld te hebben voldaan;

b. Een verzekering voor het vaartuig hebben;

Een kopie van de polis en nota van de verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid van het vaartuig en het betalingsbewijs daarvan moeten aan het keuringsformulier toegevoegd worden. Voor vaartuigen die onder een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering gedekt zijn (zeiloppervlak gemaximeerd in polis) dient de persoonlijke aansprakelijkheidspolis en het betalingsbewijs daarvan te worden bijgevoegd, waarbij uit de polisvoorwaarden ondubbelzinnig moet blijken dat de aansprakelijkheid is gedekt voor het betreffende vaartuig (i.v.m. maximum zeiloppervlak en beperkt dekkingsgebied).

c. Zorg te dragen dat een zeilboot voldoet aan de hieronder vermelde eisen:
    1. constructie geschikt voor het afvaren van, en landen op, de kust;
    2. onzinkbaar en heroprichtbaar, waartoe zonodig een drijflichaam in de mast aanwezig moet zijn;
    3. oprichtlijn van voldoende lengte;
    4. op de aangewezen plaats vastgelegd aan tenminste twee grondankers (op de stelling) of vier grondankers (trailer);
    5. zonder gebreken aan het vaartuig, onderdelen en inventaris;
    6. éénmansboten: één peddel; tweemansboten: twee peddels;
    7. sleeplijn van tenminste tien meter;
    8. een goedgekeurd reddingvest per opvarende;
    9. een scheepstoeter en/of fluit, een kompas en een mes;
   10. een vuurpijl of rooksignaal per persoon (op de man gedragen);
   11. het lidnummer voorafgegaan door de letters SCH op een zichtbare plaats op de romp, voor- of achterbeam;
   12. alle inventaris voorzien van het onder 11 bedoelde SCH-kenteken;
   13. alle inventaris zeevast te zetten, opdat verlies wordt voorkomen;
   14. keuringssticker op zichtbare plaats op de romp, voorbeam of achterbeam;

 

d. Zorg te dragen dat een zeilplank/kiteboard of ander vaartuig voldoet aan de volgende eisen:
    1. Constructie geschikt voor het afvaren van, en landen op, de kust;
    2. onzinkbaar en heroprichtbaar;
    3. oprichtlijn van voldoende lengte;
    4. zonder gebreken aan het vaartuig, onderdelen en inventaris;
    5. een goedgekeurd reddingvest per opvarende;
    6. een scheepstoeter en/of fluit, kompas en mes;
    7. een vuurpijl of rooksignaal per persoon (op de man gedragen);
    8. alle inventaris voorzien van het lidnummer;
    9. alle inventaris zeevast te zetten, opdat verlies wordt voorkomen;
   10. keuringssticker op de stelling (bij ligplaats);
   11. het dragen van een helm wordt sterk aanbevolen;

   12. op aanwijzing van het bestuur een teken van herkenbaarheid (b.v. vest of wimpel) te dragen.

 

 e. Veiligheid met de KNRM App

De veiligheidscommissie wil het gebruik van de “KNRM helpt App” als een veilig alternatief voor de twee boten regeling gaan testen. Via de app kan noodhulp en assistentie worden ingeroepen met automatische melding van gps-locatie, boottype en aantal opvarenden. 

 

Kijk voor meer info:

https://www.knrm.nl/helpt#informatie

 

 

Veiligheidscommissaris: Aart van der Steen

 

Belangrijke_telefoonnummers langs de kust

 

Memo Cie Veiligheid 2023

Informatie over onderkoeling

 

Ga nooit alleen zeilen, maar ga alleen als er minstens nog een boot aan de waterlijn ligt. Bij eventuele calamiteiten kunnen zij wellicht helpen! Bent U beiden op het water, zorg dan dat de onderbouw van de Roef is afgesloten.

 

Voor aspirantleden geldt het eerste jaar een beperking voor het vaargebied: tussen Wandelpier en vijfde bunker met een maximum van 1000 meter uit de kust (zie artikel 8, van het Reglement van Orde).

 

Downloads:

veiligheid Overzicht